ÚKLIDOVÁ SLUŽBA SOUKUP

Úklidovou činností se zabýváme od roku 1992, SOUKUP A SPOL., s.r.o. zaměstnává 47 stálých pracovníků, z toho 44 osob se zdravotním postižením.


Firmy nemají vůči svým obchodním partnerům žádné dlužné závazky po lhůtě splatnosti. Firmy nevykazují ani žádné nesplacené závazky směrem ke státním institucím, což je každé čtvrtletí dokladováno místně příslušnému Úřadu práce.


Zabezpečujeme úklid především v administrativních budovách, ale i v průmyslových a potravinářských provozech. Zajišťujeme také jednorázový úklid domácností. Máme praxi ve vedení dislokovaných pracovišť v jiných okresech (Ústecký) i jiných krajích (Středočeský, Vysočina, Karlovarský).

NABÍDKA PRÁCE

úklidová práce v kancelářích, na bazénu, ve sportovní hale, ve výrobní hale technický dohled
u strojních automatů

Aktuální volná pracovní místa:

Bazén: po-ne 6:00-14:00/14:00-21:00     

Další informace v kanceláři firmy.

 

.

„Cílem naší firmy je vycházet zákazníkům vstříc a splnit každé jejich přání“

Úklidem se zabýváme přes 20 let. Jsme držiteli nejpřísnějších certifikací.

Kontaktujte nás

Administrativní prostory

Průmyslové prostory

Úklid domácností

Sportovní zařízení

Zdravotnická zařízení

Potravinářské provozy

Služby prádelny

Čištění interiérů vozidel

Pravidelné a generální úklidy

Poptat naše služby

K naší práci používáme nejmodernější techniku s potřebnou certifikací.

Náhradní plnění

Vaše pracovní náplň nedovoluje zaměstnávat OZP?
Nechcete nést rizika se zaměstnáváním těchto lidí?
Chybí Vám finanční prostředky na odvod do státního rozpočtu při nedodržení zákona č. 435/2004 Sb.?
Máte finanční prostředky, ale chcete je ušetřit nebo použít do rozvoje firmy?

Chráněné dílny firem Pavel Soukup, Soukup a spol., s.r.o. a Kateřina Stejskalová
vám umožní využít formu náhradního plnění.

 

Co říká vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti:

 1. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP) ve výši povinného podílu 4%.

 2. Při neplnění podmínek zákona č. 435/2004 Sb. § 81, je zaměstnavatel povinen za každou přepočtenou OZP, kterou by měl zaměstnat, odvádět 2,5 násobek průměrné mzdy za 1.- 3.Q sledovaného kalendářního roku. Např.: průměrná mzda za rok 2020 (I.-III.Q) je 34 611,-Kč. Odvod do státní rozpočtu by činil 86 527,-Kč za každou OZP, kterou nesplní podmínku v § 81 odst. 1 ZoZ = za každou nezaměstnanou OZP.

 3. Pokud zaměstnavatel stanovené procento OZP neplní, má ze zákona možnost využít náhradní plnění také odebíráním služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou OZP.

Neváhejte se na nás obrátit!

NAŠE REFERENCE

OSSZ Česká Lípa

Komplex budov OÚ Česká Lípa

MEGA Stráž pod Ralskem

Městský úřad Česká Lípa

CRYSTALEX Nový Bor

 • CL-EVANS s.r.o. – od 1995
 • Finanční úřady – od roku 2007
 • Mega a.s., Stráž pod Ralskem – od roku 2008
 • JAKUB a.s. – velkoobchod elektromateriálu – od roku 2000
 • Okresní správa sociálního zabezpečení – od roku 2001
 • CRYSTALEX Nový Bor – od roku 2002
 • MÚ Česká Lípa – komplex budov – od roku 2002
 • SCA Packaging ČR s.r.o. Nový Bor – od roku 2003
 • Energetická montážní společnost Česká Lípa,s.r.o. – od roku 2003
 
 
 • TTS Microcell PU GmbH –od roku 2004
 • Úřad práce v České Lípě – od roku 2004
 • Probační a mediační služba – od roku 2004
 • Střední průmyslová škola – od roku 2004
 • DPS Zákupy – od roku 2005
 • Sport Česká Lípa (bazén a zimní stadion) – od roku 2008
 • PVF Schienenfahrzeuge Česká Lípa – od roku 2010
 • Generali pojišťovna pobočka Česká Lípa – od roku 2012
 • Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy – od roku 2016

KDE NÁS NAJDETE?

Česká Lípa

mapasoukup

PAVEL SOUKUP
IČO: 12072095, DIČ: CZ520418173
SOUKUP A SPOL., s.r.o.
IČO: 25004581, DIČ: CZ25004581

Kancelář:
Ruská 3332
470 01 Česká Lípa

Telef.: 487 832 835
Mobil: 604 355 747

Sídlo firmy:
Újezd 2222
470 01 Česká Lípa

E-mail: s.soukup@post.cz

Web: www.uklizeni.com

Whistleblowing – zákon o ochraně oznamovatelů

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je paní Ida Juřicová

 • elektronicky na prislusna.osoba@post.cz
 • telefonicky na čísle +420 604 355 747 (v době 8:00-12:00)
 • písemně v listinné podobě na adresu Ruská 3332, 470 01 Česká Lípa
  obálka musí být označena slovy „Neotvírat – pouze k rukám příslušného osoby“
 • osobně  (po předchozí dohodě s příslušnou osobou)
 • oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti :  https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Vylučuje se přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Soukup a spol., s.r.o. a Pavel Soukup nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Z ochrany jsou vyloučeni oznamovatelé, kteří podali vědomě nepravdivé oznámení.

Kontakty:

Pavel Soukup, majitel
602 366 841

Lucie Kurdzielová, mistrová
602 261 544

Luboš Tuček, mistr
737 248 613

Prádelna KATEŘINA STEJSKALOVÁ
www.stejskalova-cl.cz